Bli Medlem

Alla som uppfyller de enkla kraven i våra stadgar är hjärtligt välkomna som medlemmar i Åby Radioklubb.

Hör av er till någon i styrelsen så hjälper vi till med att fylla i en medlemsansökan.

Blir du medlem i November eller December gäller medlemsavgiften för nästkommande år.

Hela familjen blir medlem för 450.- (2021 års nivå). Glöm inte meddela namn och ålder på alla i familjen.

§ 2

MEDLEMSKAP
Rätt till medlemskap äger varje radiointresserad person som söker inträde, rekommenderas av två medlemmar, betalar föreskrivna avgifter samt efterlever klubbens stadgar och bestämmelser.