Styrelse och funktionärer

Ordförande:
Ales Matousek SM7VUZ

Vice ordförande:
Jan Emanuelsson SM7KOJ mail tel 070-7174238

Kassör:
Stefan Nilsson SA7SAP mail tel 070-575 07 42

Sekreterare
Tommy Håkansson SM7OYD

Vice sekreterare:
Björn Håkansson

Suppleanter:
Martin Wigström SA7BCK
Bengt Borg SA0BBO

Övriga funktionärer

Revisorer:
Per Bruhn SM7YES
Christer Nilsson SM7NYI

Revisorsuppleant:
Kerstin Nilsson SM7SDK

Klubbstugevärd:
Agnar Helgason

Datorföreståndare:
Jan Emanuelsson SM7KOJ mail tel 070-7174238

Kontaktman mynd./föreningar:
Jan Emanuelsson SM7KOJ mail tel 070-7174238

Ansvariga Hallandsåsen tillika repeaterföreståndare:

Per Bruhn SM7YES
Olle Corfritzson SM7GVS

Stationsföreståndare: SK7OL
Odd Björgan SM7YIC
Agnar Helgasson

QSL-managers In/Ut:
Odd Björgan SM7YIC

Webmaster:
Jan Emanuelsson SM7KOJ mail tel 070-7174238
VAKANT

Valberedningen:
Sammankallande:
Per Bruhn SM7YES
Ledamot:
Lars Alm SM7XXA

Ungdomsansvarig:
Björn Håkansson