Medlemskap

Medlemskap i Åby radioklubb kostar 450.- / år.
Det gäller för samtliga familjemedlemmar skrivna på samma adress.

För att bli medlem kan man läsa följande i klubbens stadgar:

§ 2
MEDLEMSKAP
Rätt till medlemskap äger varje radiointresserad person som söker inträde, rekommenderas av två medlemmar, betalar föreskrivna avgifter samt efterlever klubbens stadgar och bestämmelser.

Ansökningsblanketter finns att få i vår klubblokal på Agentastället.
Där håller vi öppet varje måndag från kl 19.00
Alternativt kan vi maila ut blankett och stadgar om du har svårt att ta dig till Klippan.

Medlemsavgiften betalar man in till vårt bankgiro 5685-6131
Detta är det som gäller från 2021-01-01
Glöm inte att skriva ditt namn, anropssignal (om du har någon) samt
födelsedatum (år-månad-dag).